Alarmsysteem

Alarmsysteem

Hoe werkt een alarmsysteem?

Het is belangrijk om als ondernemer preventieve maatregelen te nemen om bijvoorbeeld inbraak in het bedrijfspand te voorkomen (inbraakpreventie). Een alarmsysteem aanschaffen is één van de middelen, die ondernemers tot de beschikking staan om het bedrijfspand te beschermen tegen inbraak. Een alarminstallatie zal een alarm afgeven op het moment dat zich een bepaalde gebeurtenis voordoet, zoals het detecteren van inbraak of brand. In dat opzicht wordt een alarminstallatie of alarmsysteem ook wel aangeduid als een inbraakalarm. Het alarmsysteem kan in verbinding staan met een meldkamer, zodat er bij een alarm door een beveiligingsbeambte dan wel een ander persoon polshoogte genomen kan worden bij het bedrijf.

Werking alarminstallatie

Een alarminstallatie werkt op basis van sensoren. Indien er een deur of raam wordt geopend van uw bedrijfspand, waar zich een sensor bevindt, dan zal het alarm in werking worden gesteld. Er zijn diverse soorten van detectoren, zoals een glasbreukmelder, een bewegingdetector of een rookmelder. Alarmsystemen kunnen naar wens worden uitgebreid met verschillende detectoren, zodat uw bedrijfspand optimaal beveiligd kan worden.

• Bewegingdetector
• Glasbreukdetector
• Rookmelder
• Waterlekkagemelder
• Ondergrondse inbraaksensoren

Alarmsysteem en meldkamer

U kunt bedrijfspand gedurende vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week beschermen tegen inbraak, waarbij het alarmsysteem is aangesloten op de alarmcentrale. Op het moment dat er een alarmsignaal wordt gegeven, ontvangt de alarmcentrale daar automatisch een melding van en wordt u daarvan in kennis gesteld. De alarmcentrale kan vervolgens hulpdiensten inschakelen.

U kunt hier vrijblijvend een offerte alarmsysteem aanvragen bij drie leveranciers

Afhankelijk van het type alarminstallatie kan het alarmsysteem op verschillende manieren worden ingeschakeld en uitgeschakeld. Er zijn alarmsystemen, die u met een code kunt inschakelen en uitschakelen, maar er zijn ook alarminstallaties, die functioneren op basis van een afstandsbediening. Dat heeft als voordeel dat u niet belast wordt met het onthouden van een code, maar alleen de afstandsbediening hoeft te gebruiken. De afstandsbediening van de alarminstallatie kan bijvoorbeeld worden uitgevoerd in de vorm van een sleutelhanger, die u altijd bij u kunt dragen. De leverancier kan op basis van een risicoklasse analyse een passend alarmsysteem MKB klasse adviseren.

Over de auteur

admin administrator