Leveranciers alarmsystemen

U wilt uw bedrijfspand natuurlijk optimaal beveiligen om het risico om bijvoorbeeld inbraak zoveel mogelijk te beperken. Het is ook mogelijk dat uw verzekering eisen stelt aan de beveiliging van het bedrijfspand. Bij het maken van een keuze voor een alarminstallatie kunt u terecht bij een van de vele leveranciers op het gebied van alarmsystemen. Daarbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen leveranciers, die alleen de producten leveren en tussen leveranciers die op dat gebied een uitgebreidere dienstverlening hebben en onder meer het alarmsysteem komen installeren.

Als ondernemer bent u gebaat bij een goede beveiliging van uw bedrijfspand. In dat opzicht is het ook aan te raden om voor een leverancier in alarmsystemen te kiezen, die een uitgebreide service te bieden heeft. Aan een passend beveiligingsadvies voor uw bedrijfspand gaat een risicoanalyse vooraf, waarbij de risico’s in kaart worden gebracht en de leverancier dus de locatie bezoekt. Op basis van de aanwezige risico’s en mogelijke gevolgen kan de leverancier onderzoek doen naar het nemen van preventieve maatregelen om de risico’s te beperken. Vervolgens kan de leverancier een passend alarmsysteem bieden die naar wens kan worden gekoppeld aan een alarmcentrale.

Maak hier kennis met Leveranciers alarmsystemen

Installatie van het alarmsysteem: De leverancier zal zorgen dat het alarmsysteem op een deskundige wijze geïnstalleerd zal worden. Daarbij zal er uiteraard een test plaatsvinden om te kijken of de alarminstallatie naar behoren functioneert, zoals het doorgeven van het alarmsignaal aan de alarmcentrale. De meldkamer speelt natuurlijk een belangrijke rol bij het voorkomen van onregelmatigheden zoals inbraak. Alarmmeldingen kunnen gedurende 24 uur per dag worden opgevolgd door de alarmcentrale, die daarop direct actie kan ondernemen en eventueel een beveiligingsmedewerker naar het bedrijfsobject kan zenden en contact zal opnemen met de daarvoor aangewezen persoon.

Leveranciers alarmsystemen en BORG certificaat: Indien de leverancier van alarmsystemen over een BORG certificaat beschikt, dan kunt u ervan uitgaan dat het gaat om een alarmsysteem, dat op professionele wijze wordt geïnstalleerd op basis van de daarvoor geldende voorschriften. Overigens stellen verzekeraars veelal de eis dat een alarminstallatie met BORG certificaat moet worden aangelegd.

Leveranciers alarmsystemen

Wil je een alarmsysteem kopen? Lees hier alle belangrijke informatie over alarmsystemen!